sensitief vormgeven

Stroomt het niet lekker in je leven?

Stroomt het niet lekker in je huis?

Hoe voel je je op je werkplek?

Hoe voel je je in je tuin?

Op basis van de plattegrond van je huis, werkplek of tuin met de inrichting geef ik advies hoe je de meest ideale situatie kunt creëren.

Voor mijn opleiding tot Feng Shui coach en lifestyle-adviseur ben ik op zoek naar casussen.

Vind je het leuk om kennis te maken met mij en Feng Shui stuur mij dan een mail met de plattegronden van alle verdiepingen van je huis.

Voor het kennismakingsbedrag van E50 ontvang je een advies op maat.

Feng Shui betekent letterlijk ‘Wind en Water’ en gaat over het harmoniseren van de relatie van de mens met zijn omgeving en is van oorsprong een Chinese geneeswijze.

“Zoals je huis is, zo ben jij”. Bij FS gaan we er vanuit dat iedere verandering in de ruimtes om je heen – naast een verandering in de omgevingsenergie – ook een verandering in jezelf te weeg brengt. Het huis is als het ware een spiegel van jezelf. De wijze van huisinrichting wordt als symbolische boodschap gezien, waarbij energievolle en minder energievolle levensaspecten zichtbaar worden omdat ze van binnen (vanuit de mens) naar buiten (de ruimte) in gebracht worden.

Feng Shui wordt ook weleens de acupunctuur van de woning genoemd. Dat komt omdat het gericht is op het versterken van een gezonde energiestroom en het in evenwicht brengen van tegengestelde en/of blokkerende energiestromen in een huis. Het is het middel waarmee het welzijnsniveau van een huis kan worden ‘gemeten’ en tevens op praktische wijze kan worden uitgelegd en ‘behandeld’.

Omdat we ervan uitgaan dat FS onze leer- en ontwikkelpunten symbolisch zichtbaar maakt, brengt het toepassen ervan – naast het realiseren van een energievolle woning – tevens inzichten in levensaspecten die minder stromen. Het is dus ook een persoonlijk ontwikkeltraject. Dit geeft uitleg aan waarom Feng Shui goed toepasbaar is in ontwikkel-/ coachingstrajecten. Inzicht in blokkades in een huis, geven ons ook inzicht in blokkades in het leven van de bewoner(s). Een op maat inrichting activeert de verwerking hiervan.

Elk huis heeft zijn uitdaging. Het ene huis heeft een grotere uitdaging dan het andere. We gaan er bij FS vanuit dat het huis dat je kiest, op dat moment nodig is voor je zelfont-wikkeling, daarin ondersteunt. Bij een ‘moeilijk’ huis is het extra belangrijk om een sterke persoonlijke energie te ontwikkelen. Dit kan door Feng Shui omdat een natuurlijk, energievol huis dit proces ondersteunt. Ook voeding, ontspanning en nachtrust zijn dan van belang.

Feng Shui zorgt er uiteindelijk voor dat de woning als rustpunt wordt ervaren en daarmee een ‘oplaadpunt’ is. Het is een plek die uitnodigt en waar je graag wilt zijn.