werkwijze

           N.B. Verschillende informatieonderwerpen kun je hieronder aanklikken.

In de interieurarchitectuur werk ik met verschillende fases in een bepaalde volgorde:

Oriënterend gesprek  
Na een gratis kennismakingsgesprek, bij voorkeur op de locatie van het project, wordt er gewerkt in drie fases waarbij de opdrachtgever zelf bepaalt hoeveel fases hij/zij wil doorlopen. N.a.l. van dit gesprek ontstaat een lijst met wensen en eisen van allerlei zaken die bekend zijn, het programma van eisen. Het PvE bevat zowel praktische zaken als ook eigen ideeën over stijl, sfeer en kleur.

Schetsontwerp
Onder de eerste fase wordt het schetsontwerp verstaan. In deze fase krijgt men een eerste indruk van het ontwerp, waarbij vooral de plattegrond en indeling zichtbaar worden. Deze fase wordt afgesloten met een presentatie van het schetsontwerp.

Definitief ontwerp
Na de presentatie van het schetsontwerp wordt in overleg een vervolg gemaakt en wordt er gewerkt naar een definitief ontwerp. Daarbij komen onder andere kleuren, materialen en meubelvoorstel aan bod. Tijdens de presentatie van deze fase wordt ook een plan van aanpak besproken.

Uitvoering
In deze laatste fase wordt het ontwerp realiseerbaar gemaakt, daarbij komen aan de orde het uitwerken van ontwerptekeningen, de begeleiding van het project en de informatieoverdracht naar uitvoerders.