kunst

           N.B. Verschillende informatieonderwerpen kun je hieronder aanklikken.

Naast mijn toegepaste werk heb ik mij al sinds de academietijd bezig gehouden met beeldende kunst.
Ik schilder, teken, maak beelden en doe inschrijvingen voor beeldende kunstopdrachten.
Mijn werk verkoop ik via groepstentoonstellingen, open atelier routes en via deze website.
In mijn vrije werk is er plaats voor een ander soort creativiteit die ik niet in mijn toegepaste kunst naar opdracht kwijt kan, ik kan hierin in mijn een eigen fantasiewereldje verhalen vertellen en verbeelden.